Grupa Azoty jest dominującą grupą chemiczną
w Polsce i znaczącą w Europie Centralnej

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także jest znaczącym producentem takich produktów jak: melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa. Produkty te znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Więcej
10
mld zł
Przychody ze sprzedaży

Wielkość przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty w 2015 roku była determinowana przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 8,6% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił również w segmencie Pozostałe o 31,3% oraz w segmencie Energetyka o 7,5%. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Tworzywa o 14,5% oraz w segmencie Chemia o 8,1%.

1,3
mld zł
EBITDA

Grupa Azoty osiągnęła w 2015 roku wynik EBITDA na poziomie 1,3 mld zł. Wynik był o 60% wyższy niż uzyskany w 2014 roku. Największy wpływ na EBITDA miały segmenty Nawozy-Agro, Chemia oraz Pozostałe.

7
mld zł
CAPEX

Wzrost wartości Grupy Azoty opieramy na trzech filarach: doskonałości operacyjnej, rozwoju organicznym i na fuzjach i przejęciach (M&A).
Program inwestycyjny na lata 2014-2020, zawarty w „Operacjonalizacji Strategii Grupy Azoty” w ramach rozwoju organicznego obejmuje 68 projektów o łącznej wartości 7 mld zł. Najważniejsze inwestycje to budowa instalacji do produkcji propylenu w Policach (1,7 mld zł), budowa elektrowni (1,1 mld zł)i rozbudowa zdolności produkcyjnych kwasu azotowego w Puławach (660 mln zł), budowa wytwórni poliamidów w Tarnowie (320 mln zł) i budowa elektrociepłowni w Kędzierzynie (375 mln zł).

33
% udziału
Skarbu Państwa
Akcjonariat

Grupa Azoty posiada stabilny akcjonariat zaangażowany w rozwój Grupy. Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 32,7 mln akcji i głosów na WZA, stanowiących 33% kapitału zakładowego.

Stan na dzień 24.08.2016

prezes
Kolejny udany rok
dla Grupy Azoty

Rok 2015 był dla Grupy Azoty kolejnym z rzędu okresem dynamicznego wzrostu jej wartości, zarówno w wymiarze wyceny giełdowej, poprawy wskaźników finansowych jak i znaczenia Grupy Azoty na arenie międzynarodowej.

Więcej
Nr 1 w nawozach mineralnych w Polsce

Grupa Azoty jest liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej. W ofercie Grupy znajdują się nawozy azotowe i wieloskładnikowe, ich produkcją zajmują się zakłady zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku i Chorzowie.

Obszary
działania
Polska
Unia Europejska
Ameryka Płd
Ameryka Płn
Azja
Afryka
Pozostała Europa
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Sprzedaż wg. regionów
Struktura sprzedaży
Polska
56%
Unia Europejska
33%
Ameryka Południowa
3%
Ameryka Północna
0,2%
Azja
5%
Afryka
2%
Pozostała Europa
1%
Budowa instalacji do granulacji mechanicznej saletry

W Puławach trwa budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Jest to największy plac budowy w Puławach od czasu powstaniu zakładów w latach 60-tych XX wieku. Budżet inwestycji wynosi 385 mln zł, a wytwórnia będzie produkować 1400 ton saletrzaku dziennie lub 1200 ton saletry granulowanej mechanicznie.

Więcej
Budowa instalacji do produkcji propylenu

W Policach wybudowana zostanie nowa instalacja do produkcji propylenu (PDH). Inwestycja jest warta ok. 1,7 mld zł, a jej zakończenie planowane jest w 2019 roku. Polska jest obecnie importerem propylenu, a największym jego konsumentem są zakłady Grupy Azoty w Kędzierzynie, gdzie wykorzystuje się go do produkcji alkoholi OXO. Wytwórnia w Policach będzie trzecą, największą tego typu w Europie.

Nowa elektrociepłownia w Kędzierzynie

Energetyka przemysłowa decyduje o niezależności branży nawozowej i chemicznej. W Kędzierzynie prowadzone są prace nad odtworzeniem mocy wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Nowa instalacja pozwoli też spełnić rosnące wymagania ochrony środowiska. Pierwszy etap projektu pochłonie 375 mln zł i zakończy się w 2016 r. Docelowo w 2019 r. nowa elektrociepłownia dostarczy 250 MW mocy cieplnej i 50 MW mocy elektrycznej, a cała inwestycja będzie miała wartość min. 600 mln zł.

Kluczowe inwestycje
01.
Grupa Azoty w indeksie FTSE Emerging Markets

4 marca 2015 roku Grupa Azoty została zakwalifikowana do prestiżowego indeksu FTSE Emerging Markets. FTSE Emerging Index jest częścią FTSE Global Equity Index Series, który zrzesza duże i średniej kapitalizacji spółki z zaawansowanych i wschodzących rynków.

02.
Podpisanie umów na finansowanie strategicznych inwestycji Grupy Azoty

23 kwietnia 2015 roku Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków: PKO BP, BGK, BZ WBK, ING BSK umowę kredytową zapewniającą 1,5 mld zł. Z kolei 28 maja zawarta została umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczące finansowania o wartości 700 mln zł.

03.
Oddanie do użytku instalacji plastyfikatorów nieftalanowych

29 kwietnia 2015 roku Grupa Azoty Kędzierzyn oddała do użytku nową instalację plastyfikatorów nieftalanowych i rozszerzyła swoje portfolio o pierwszy polski plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex™. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku przetwórstwa PCW innowacyjnymi produktami.

04.
Decyzja o budowie instalacji do produkcji propylenu

19 maja 2015 roku Grupa Azoty Police, Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz Grupa Azoty Kędzierzyn zawarły umowę o współpracy przy analizie możliwości wspólnej realizacji instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Jest to największa inwestycja w historii Grupy Azoty. Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów płynnych.

05.
Oddanie do użytku Nowego Kompleksu Nawozowego w Puławach

15 października Grupa Azoty Puławy oficjalnie uruchomiła instalację produkcyjną nawozów PULGRAN® / PULGRAN®S. To końcowa inwestycja Nowego Kompleksu Nawozowego, którego całkowita wartość wyniosła ponad 450 mln zł. Nowy Kompleks Nawozowy to największa inwestycja Grupy Azoty Puławy w ostatnich latach, a tym samym jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji nawozów stałych.

Najważniejsze wydarzenia


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.