Akcje własne posiadane przez Jednostkę Dominującą, jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu

Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki Grupy Azoty nie posiadają akcji Jednostki Dominującej.

Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby działające w imieniu jednostek Grupy Azoty na dzień sporządzenia raportuZarząd Liczba akcji
Artur Maciejczyk – Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 390
Jerzy Woliński – Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 128

 

 Rada Nadzorcza Liczba akcji
Małgorzata Malec – Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 360
Jerzy Koziara – Grupa Azoty ZAK S.A.,

                    Grupa Azoty PUŁAWY

639

 

 

 

 

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.