Istotne zdarzenia

W Grupie Azoty POLICE podjęto decyzję o budowie najnowocześniejszej i największej w Europie instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Jest to największa inwestycja w historii Grupy Azoty. Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów płynnych. Docelowo terminal obsługiwać będzie największe w Polsce statki z LPG, zwiększając dwukrotnie swoje zdolności operacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 4 najbliższych lat, a jej wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny już w 2019 roku. Zakłada się, że nowa inwestycja zwiększy docelowo przychody Grupy Kapitałowej o ok. 2 mld zł, a zyski o setki mln zł. Przy budowie instalacji pracować będzie ok. 1 000 osób. Po uruchomieniu produkcji na stałe zatrudnionych zostanie ok. 200 osób.

W dniu 19 maja 2015 roku Grupa Azoty POLICE, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN zawarły Umowę o Współpracy. Zgodnie z umową jej strony wyrażają intencję współpracy przy analizie możliwości wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą”.

Negocjacje w sprawie szczegółowej Umowy o Współpracy rozpoczną się po otrzymaniu przez PIR lub Grupę Azoty KĘDZIERZYN pozytywnej, wstępnej decyzji inwestycyjnej oraz wstępnej akceptacji jej warunków przez Grupę Azoty POLICE.

W Grupie Azoty POLICE podjęto decyzję o budowie najnowocześniejszej i największej w Europie instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Jest to największa inwestycja w historii Grupy Azoty. Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów płynnych. Docelowo terminal obsługiwać będzie największe w Polsce statki z LPG, zwiększając dwukrotnie swoje zdolności operacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 4 najbliższych lat, a jej wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny już w 2019 roku. Zakłada się, że nowa inwestycja zwiększy docelowo przychody Grupy Kapitałowej o ok. 2 mld zł, a zyski o setki mln zł. Przy budowie instalacji pracować będzie ok. 1 000 osób. Po uruchomieniu produkcji na stałe zatrudnionych zostanie ok. 200 osób.

W dniu 19 maja 2015 roku Grupa Azoty POLICE, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN zawarły Umowę o Współpracy. Zgodnie z umową jej strony wyrażają intencję współpracy przy analizie możliwości wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą”.

Negocjacje w sprawie szczegółowej Umowy o Współpracy rozpoczną się po otrzymaniu przez PIR lub Grupę Azoty KĘDZIERZYN pozytywnej, wstępnej decyzji inwestycyjnej oraz wstępnej akceptacji jej warunków przez Grupę Azoty POLICE.

W dniu 1 lipca 2015 roku podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Instalacji Granulacji Mechanicznej, największego projektu realizowanego obecnie w obszarze nawozowym w Tarnowie. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie katalogu oferowanych produktów. Nowa instalacja pozwoli również na dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych siarczanoazotanu amonu (Saletrosanu®) i innych nawozów granulowanych mechanicznie.

W dniu 21 września 2015 roku podpisano akt erekcyjny pod budowę nowej instalacji Poliamidu 6 (PA6). Inwestycja warta jest 320 mln zł i pozwoli Grupie Azoty na zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 do 170 tys. ton rocznie.

W dniu 6 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o strategicznej współpracy, którego efektem będzie finansowanie przez PKO BP S.A. partnerów finansowych Grupy Azoty działających w branży rolniczej i przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wykorzystanie sieci dystrybucji producenta nawozów do sprzedaży produktów bankowych, a także wspólne działania marketingowe skierowane do producentów rolnych.

„Grunt to wiedza” – pod tym hasłem Grupa Azoty we współpracy z PKO Bankiem Polskim rozpoczęła ogólnopolski 3 letni program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze. W ramach akcji spółki zamierzają dotrzeć do blisko 2 tys. gospodarstw rolnych w całym kraju i przebadać 28 tys. próbek we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi.

Finansowanie pierwszej fazy inwestycji strategicznych Grupy Azoty zabezpiecza pakiet długoterminowych umów kredytowych o łącznej wartości 2,2 mld zł, który ma na celu finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych wynikających ze Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty do roku 2020, w tym planu rozwoju na nowe rynki w regionie.

Limit kredytowy w wysokości 1,5 mld zł został zapewniony przez konsorcjum banków: PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. oraz ING BSK S.A., zgodnie z umową podpisaną w dniu 23 kwietnia 2015 roku („umowa konsorcjalna”). Ostateczny termin spłaty tego kredytu przypada na kwiecień 2020 roku.

Pozostałą część sfinansują Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na mocy podpisanego w dniu 28 maja 2015 roku w siedzibie EBOR w Londynie porozumienia gwarantującego długoterminowe finansowanie na kwotę 700 mln zł. Obejmuje ono umowy kredytowe na okres 10 lat (termin spłaty zobowiązań przypada na czerwiec 2025 roku) w wysokości odpowiednio 550 mln zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 150 mln zł od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W dniu 29 kwietnia Grupa KĘDZIERZYN oddała do użytku nową instalację plastyfikatorów nieftalanowych i rozszerzyła swoje portfolio o pierwszy polski plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex™. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku przetwórstwa PCW innowacyjnymi produktami. Dzięki najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatorów, kędzierzyńska spółka będzie mogła produkować 50 tysięcy ton Oxoviflexu™ rocznie.

Oxoviflex™ został już dostrzeżony i doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która nadała mu tytuł Polskiego Produktu Przyszłości.

W dniu 15 października Grupa Azoty PUŁAWY oficjalnie uruchomiła instalację produkcyjną nawozów PULGRAN® / PULGRAN®S. To końcowa inwestycja Nowego Kompleksu Nawozowego, którego całkowita wartość wyniosła ponad 450 mln zł.

Nowy Kompleks Nawozowy to największa inwestycja Grupy Azoty PUŁAWY  w ostatnich latach, a tym samym jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji nawozów stałych. Pierwsza część Kompleksu była gotowa już w 2013 roku. Do użytkowania oddano wtedy jedyną tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki wraz z centrum logistycznym dla nawozów granulowanych.

Spółka dzięki nowej instalacji wydłuży łańcuch produktowy w segmencie nawozowym i umocni swoją pozycję lidera rynku nawozów mocznikowych. Budżet całego projektu to 137,5 mln zł. W ramach części produkcyjnej powstała instalacja pastylkowania do wytwarzania PULGRANU®/PULGRANU® S.

W dniu 25 listopada 2015 roku w Grupie Azoty KĘDZIERZYN oficjalnie otwarto instalację do produkcji nawozów RSM wraz z bazą logistyczną oraz zmodernizowany magazyn nawozów.

Zdolności produkcyjne nowej instalacji sięgną 100 tys ton produktu rocznie. RSM to poszukiwany na rynku wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Roztwór produkowany jest w trzech wariantach: 28%N, 30%N, 32%N dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania. Ważnym elementem zrealizowanej inwestycji jest baza logistyczna. Dzięki niej spółka włączy się do sieci dystrybucji nawozów płynnych, tworzonej przez Grupę Azoty. Integracja sprzedaży RSM pochodzących z zakładów Grupy Azoty w Kędzierzynie-Koźlu i Puławach pozwoli na zmaksymalizowanie efektu synergii.

W dniu 4 marca 2015 roku Jednostka Dominująca została zakwalifikowana do prestiżowego indeksu FTSE Emerging Markets. Walory Jednostki Dominującej są notowane w tym indeksie począwszy od 23 marca 2015. FTSE Emerging Index jest częścią FTSE Global Equity Index Series (GEIS), który zrzesza duże i średniej kapitalizacji spółki z zaawansowanych i wschodzących rynków. Indeks FTSE Emerging daje inwestorom kompleksową pomoc w pomiarze wydajności najbardziej płynnych spółek na rynkach wschodzących, dysponuje 911 firmami z całego świata, w tym 30 z Europy Środkowo-Wschodniej. Łączna kapitalizacja rynkowa netto indeksu wynosi około 3 400 mld USD. Indeksy FTSE notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.

12 marca 2015 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty (CERGA). To nowoczesna jednostka odpowiedzialna za okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków i ratowników chemicznych pracujących w Grupie Azoty. Swoją działalnością obejmuje Jednostkę Dominującą, Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE, Grupę Azoty KĘDZIERZYN, Grupę Azoty SIARKOPOL oraz inne podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty szkoleniowej. Utworzenie jednostki CERGA ma pomóc w wypracowywaniu wspólnych standardów w ramach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, wymianie doświadczeń i wykorzystywaniu synergii pomiędzy spółkami Grupy Azoty.

We wrześniu 2015 roku Grupa Azoty została dołączona do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House z siedzibą w Londynie skupiającego ponad 300 firm, reprezentujących sektory: finansowy, przemysłowy, zdrowotny, energetyczny, telekomunikacyjny i handlowy, a także najważniejsze ambasady, organizacje międzyrządowe i uniwersytety. Grupa Azoty jest pierwszym partnerem Instytutu z Europy Środkowo-Wschodniej.

Poznaj główne inwestycje krajowe i zagraniczne.

Więcej
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.