Informacje dotyczące zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie KapitałowejRodzaj grupy pracowniczej na dzień
31.12.2015
na dzień
31.12.2014
Stanowiska robotnicze 8 881 9 034
Stanowiska nierobotnicze 5 087 4 946
Ogółem 13 968 13 980

Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych objętych konsolidacjąRodzaj grupy pracowniczej na dzień
31.12.2015
na dzień
31.12.2014
Stanowiska robotnicze 7 591 7 731
Stanowiska nierobotnicze 4 271 4 161
Ogółem 11 862 11 892

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2015 roku w Grupie KapitałowejRodzaj grupy pracowniczej średnioroczne
zatrudnienie
na dzień
31.12.2015
Stanowiska robotnicze 8 950 8 869
Stanowiska nierobotnicze 4 978 5 070
Ogółem 13 928 13 939

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku 2015 w spółkach zależnych objętych konsolidacjąRodzaj grupy pracowniczej średnioroczne
zatrudnienie
na dzień
31.12.2015
Stanowiska robotnicze 7 658 7 597
Stanowiska nierobotnicze 4 214 4 271
Ogółem 11 872 11 862

Rotacja kadr w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku2015 rok
Przyjęcia 1 015
Zwolnienia 1 027

Struktura zatrudnienia wg wykształceniaWyszczególnienie Rok Ogółem zatrudnienie Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe
Liczba pracowników 2015 13 968 3 899 5 852 3 421 796
Liczba pracowników 2014 13 980 3 722 5 757 3 610 891

Struktura zatrudnienia wg stażu pracyWyszczególnienie Rok do 5 lat 6-10 lat 11-20 lat Ponad 20 lat
Liczba pracowników 2015 1 667
11,90%
1 769
12,70%
2 581
18,50%
7 952
56,90%
Liczba pracowników 2014 1 583
11,30%
1 908
13,60%
2 764
19,80%
7 725
55,30%
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.