Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty

Grupa Azoty jest dominującą grupą chemiczną w Polsce i znaczącą w Europie Centralnej. Posiada w swojej ofercie nawozy mineralne oraz produkty z grupy B2B, w tym m.in. tworzywa inżynieryjne, produkty OXO i melaminę.

Grupa Azoty – core business

Produkcja Logistyka Serwis
Źródło: Opracowanie własne

Obecnie działalność Grupy koncentruje się na następujących segmentach:

Segment Nawozy - Agro

Ważnym obszarem biznesu Grupy Azoty są nawozy mineralne. W ofercie tego segmentu znajdują się nawozy azotowe i nawozy wieloskładnikowe. Dodatkowo w segmencie tym uwzględniono amoniak oraz inne półprodukty wytwarzane na bazie azotu.
Produkcja w ramach tego segmentu realizowana jest przez spółki w: Tarnowie (Jednostka Dominująca), Puławach, Kędzierzynie, Policach oraz Gdańsku i Chorzowie. Dodatkowo Grupa realizuje projekt wydobycia fosforytów (głównego surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych) z własnej kopalni w Senegalu.
Grupa Azoty jest liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej.

Segment Tworzywa

W ramach tego segmentu wytwarzane są przede wszystkim tworzywa inżynieryjne (poliamid 6 (PA6) i tworzywa modyfikowane) oraz produkty towarzyszące jak kaprolaktam oraz inne chemikalia.
Produkcja tego obszaru realizowana jest przez trzy spółki: w Tarnowie, Puławach oraz Guben (Niemcy). Grupa Azoty jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a w Unii Europejskiej szóstym wśród producentów zintegrowanych.

Segment Chemia

Istotnym obszarem działalności Grupy Azoty pozostaje Segment Chemia, który skupia: produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), mocznik do celów technicznych, melaminę, siarkę i inne.
Główne produkty tego segmentu wytwarzane są w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie. Grupa Azoty jest trzecim producentem melaminy na świecie, a drugim w Unii Europejskiej. Natomiast w produktach OXO, Grupa jest jedyną w Polsce i siódmą w Europie pod względem produkcji alkoholi OXO, największą krajową, a piątą europejską firmą produkującą plastyfikatory.

Segment Energetyka

Energia elektryczna i ciepło wytwarzane w Segmencie Energetyka sprzedawane są lokalnie, w bezpośrednim otoczeniu Spółek.
Zasadniczym odbiorcą segmentu energetyka są spółki Grupy Azoty. W obszarze działalności zewnętrznej (poza Grupę) należy wymienić rynek energii elektrycznej i wody grzewczej dla odbiorców lokalnych sieci. Spółki Grupy Azoty posiadają własne sieci dystrybucyjne mediów energetycznych i energii.

Segment Pozostałe

Istotny dla funkcjonowania działalności Grupy Azoty obszar usługowy skupiony został w segmencie pozostałe. Podobnie jak w segmencie energetyka, większość działań tego obszaru realizowane jest na rzecz Grupy Azoty. W obszarze działalności zewnętrznej (poza Grupę) głównie są to usługi serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.) oraz logistyczne (przewozy samochodowe, kolejowe, porty). W ramach tego segmentu Grupa prowadzi również szereg działań w zakresie ochrony środowiska, administrowania, usług w obszarze badań oraz zarządzania infrastrukturą.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.