Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Jednostka Dominująca

Zawarta z KPMG Audyt Sp. z o. o. w dniu 10 lipca 2012 roku umowa oraz aneksy:

  • nr 1 z dnia 15 października 2013 roku,
  • nr 2 z dnia 23 grudnia 2014 roku,

w swoim zakresie obejmują:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku,
  • przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2012 roku, 30 czerwca 2013 roku, 30 czerwca 2014 roku, 30 czerwca 2015 roku oraz 30 czerwca 2016 roku,
  • przeprowadzanie szkoleń.

Pozostałe usługi związane były przede wszystkim z pracami dotyczącymi OZE, art. 44 Prawa energetycznego, derogacji, opinii księgowych, tłumaczeniami sprawozdań finansowych i sporządzeniem raportu o spełnieniu wskaźników finansowych.

Wynagrodzenie KPMG Audyt Sp. z o.o. w odniesieniu do Jednostki DominującejWyszczególnienie 2015 2014
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej 187 225
Przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej 89 105
Pozostałe usługi 267 69
543 399

 

Wynagrodzenie za badanie pozostałych spółek Grupy Azoty jest  wypłacane na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i każdą ze spółek.

Wynagrodzenie KPMG w odniesieniu do spółek Grupy Azoty (bez Jednostki Dominującej)Wyszczególnienie 2015 2014
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz badanie lub przegląd pakietu konsolidacyjnego 849 975
Przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz przegląd pakietu konsolidacyjnego 178 212
Pozostałe usługi 239 298
1 266 1 485
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.