Charakterystyka podstawowych produktów

Segment nawozy-agro

Nawozy mineralne w Grupie Azoty klasyfikuje się jako azotowe (jednoskładnikowe) i wieloskładnikowe, zawierające co najmniej dwa z głównych składników: azot (N), fosfor (P) lub potas (K).

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są substancjami, bądź ich mieszaninami zawierającymi azot jako podstawowy składnik odżywczy roślin. W ofercie Grupy Azoty znajduje się szereg nawozów azotowych: mocznik, nawozy saletrzane (w tym saletra amonowa, saletrzak, RSM), nawozy azotowe z siarką (siarczan amonu oraz inne powstałe w wyniku mieszania nawozów w procesie technologicznym: siarczanoazotan amonu, mieszaniny mocznika i siarczanu w formie stałej i ciekłej). Głównym surowcem do produkcji nawozów azotowych jest gaz ziemny.

Mocznik

to nawóz azotowy zawierający 46% azotu, produkowany w Puławach (PULREA®), Policach (mocznil.pl®) i Kędzierzynie. Jest nawozem uniwersalnym – może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne w różnych okresach wzrostu zarówno w formie granulowanej, jak i roztworu. Poza rolnictwem znajduje zastosowanie przemysłowe do wytwarzania żywic klejowych, stosowanych w przemyśle płyt drewnopochodnych, środków farmaceutycznych i kosmetyków. Mocznik może stanowić również bazę do dalszego przetworzenia, w tym na płynny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy RSM® oraz na melaminę.

Nawozy saletrzane

Saletra amonowa to nawóz azotowy o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Zawiera w swoim składzie od 30% do 34% azotu. Grupa oferuje szeroką paletę tego produktu w różnych odmianach granulometrycznych, jak granulowany mechanicznie ZAKsan® o znakomitych parametrach wysiewnych, ale też saletrę perełkową PULAN®. Grupa posiada także w ofercie Saletę amonową 30 makro.

Saletrzak to nawóz azotowy zawierający azot w ilości do 28%. Jest nawozem uniwersalnym, nadającym się do każdego rodzaju gleby. Odznacza się dobrą rozpuszczalnością, dlatego jest łatwo przyswajalny przez rośliny uprawne. Grupa oferuje produkty o zróżnicowanej strukturze granul, jak granulowane mechanicznie Salmagi® (w tym z dodatkiem siarki czy boru), a także perełkowe jak: saletrzak 27 standard oraz saletrzak z borem.

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to płynny nawóz azotowy. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach o różnych zawartościach azotu: 32%, 30% i 28%. RSM®, ze względu na swą postać, jest bardzo łatwo przyswajalny przez rośliny. Występuje także w wersji z dodatkiem siarki jako - RSM®S.

Nawozy azotowe z siarką

Są to nawozy poprawiające bilans siarki w glebie, co podnosi jakość plonów:

Siarczan amonu jest to prosty nawóz azotowy z siarką, zawierający 21% azotu oraz 24% siarki. Jest produktem ubocznym przy produkcji kaprolaktamu. Grupa Azoty produkuje szeroką gamę siarczanu amonu o różnej postaci granulometrycznej: selekcjonowany, makro, standard i krystaliczny.

Saletrosan® - Siarczanoazotan amonu - jest nawozem azotowym z siarką powstałym w wyniku zmieszania saletry amonowej i siarczanu amonu. Zawiera 26% azotu oraz 13% siarki.

Polifoska® 21 to nawóz azotowy z siarką, będący mieszaniną siarczanu amonu z mocznikiem (o zawartości 21% azotu, 33% siarki).

PULASKA® to ciekły nawóz azotowy z siarką, powstały w wyniku zmieszania mocznika i siarczanu amonu z 20% zawartością azotu i 6% zawartością siarki.

Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

Nawozy wieloskładnikowe NPK i NP są to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe: magnez, siarkę, wapń oraz mogą zawierać mikroelementy jak bor i cynk.

Nawozy wieloskładnikowe mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne. Aktualna oferta Grupy Azoty zawiera ponad 40 gatunków nawozów wieloskładnikowych, sprzedawanych pod nazwami handlowymi: Polifoska®, Polidap®, Polimag®, Superfosfat, Amofoska®, itp. Produkowane są też nawozy o składach dedykowanych, na potrzeby indywidualnych klientów.

Fosforyty

surowiec do produkcji nawozów wieloskładnikowych występuje w postaci naturalnych złóż, w różnych częściach kuli ziemskiej. Fosforyty są skałami osadowymi zawierającymi minerały fosforowe, które podlegają procesom wydobycia i wzbogacenia głównie dla potrzeb produkcji kwasu fosforowego. Ten jest półproduktem do produkcji nawozów wieloskładnikowych NP i NPK. Grupa Azoty realizuje projekt wydobycia fosforytów z własnej kopalni w Senegalu.

Amoniak

surowiec do produkcji nawozów, otrzymywany w wyniku bezpośredniej syntezy azotu (pobieranego z powietrza) i wodoru (pozyskiwanego z gazu ziemnego). Amoniak jest podstawowym półproduktem do produkcji nawozów azotowych oraz wieloskładnikowych. Stosowany jest również w przemyśle chemicznym m.in. do produkcji kaprolaktamu, polimerów oraz jako czynnik chłodniczy. Głównym surowcem do produkcji amoniaku jest gaz ziemny.

Segment Tworzywa

Tworzywa inżynieryjne

Tworzywa inżynieryjne stanowią grupę produktów, które charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, jak i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Posiadają szereg bardzo korzystnych właściwości fizycznych, dzięki którym znalazły zastosowanie między innymi w przemyśle: motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, artykułach gospodarstwa domowego oraz przemyśle spożywczym i włókienniczym.

Grupa produkuje poliamid 6 (PA6) i tworzywa modyfikowane (z dodatkami wpływającymi na zmianę właściwości fizykochemicznych finalnych tworzyw) na bazie poliamidu 6 i innych tworzyw inżynieryjnych (POM, PP, PBT, PA6.6). Produkowane są także tworzywa modyfikowane o składach dedykowanych, na potrzeby indywidualnych klientów.

Poliamid 6 (PA6)

jest wysokiej jakości termoplastycznym tworzywem konstrukcyjnym w postaci granulatu do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania. Zajmuje czołowe miejsce wśród inżynieryjnych tworzyw sztucznych. Cenionymi markami Grupy Azoty w tym segmencie są Tarnamid® i Alphalon®.

Kaprolaktam

Kaprolaktam, to organiczny związek chemiczny. Jest półproduktem wykorzystywanym przy produkcji poliamidu 6 (PA6). Głównymi surowcami, z których jest produkowany są: fenol, benzen. Produktem ubocznym, jaki powstaje przy jego produkcji jest siarczan amonu.

Segment chemia

Produkty OXO

Alkohole OXO

Grupa Azoty wytwarza następujące alkohole OXO: 2-etyloheksanol (2-EH), butanole (n-butanol, izobutanom). Kluczowym alkoholem jest 2-EH.
2-etyloheksanol (2-EH) stosowany jest głównie do produkcji plastyfikatorów. Ponadto 2-EH i jego pochodne wykorzystywane są w przemyśle tekstylnym i w przemyśle rafineryjnym. Stosowany jest również jako rozpuszczalnik dla olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych.

Plastyfikatory

Grupa Azoty produkuje trzy plastyfikatory: DEHT, DEHP, DPHP. Plastyfikatory są stosowane w przemyśle chemicznym jako środek zmiękczający tworzywa, głównie PCW, jako dodatek do farb i lakierów.
Kluczowym dla Grupy plastyfikatorem jest DEHT.
DEHT- obecnie występuje pod marką Oxoviflex™. Jest stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator „nieftalanowy” oraz w przemyśle farb i lakierów. Znajduje także szeroką gamę zastosowań od produkcji wykładzin podłogowych i ściennych, do zabawek dla dzieci.

Siarka

W ofercie Grupy Azoty surowiec ten jest siarką kopalnianą. Podstawowym zastosowaniem siarki jest produkcja kwasu siarkowego, który ma szerokie zastosowane w chemii min. do produkcji nawozu dwuskładnikowego DAP. Produkt oferowany jest w różnych formach.

Melamina

Jest to nietoksyczny i niepalny produkt w postaci białego proszku. Wykorzystywany jest w wielu aplikacjach: do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, klejów, farb, lakierów (w tym piecowych), środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego, środków przeciwzapalnych, i innych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.