Organizacja oraz struktura

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup branży chemicznej w Europie Centralnej, działająca w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów.

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z liczących się w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa może proponować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw inżynieryjnych przez produkty OXO po melaminę.

Grupa Azoty S.A., Jednostka Dominująca Grupy Azoty, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku Spółka wchodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mWIG 40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index. Jest również obecna w indeksach zagranicznych: MSCI Emerging Markets oraz FTSE Emerging Markets.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa Kapitałowa, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 10 spółek zależnych w tym:

9 spółek z udziałem w kapitale powyżej 50%:

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: Grupa Azoty PUŁAWY),
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej: Grupa Azoty KĘDZIERZYN),
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Grupa Azoty POLICE),
 • Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (dalej: Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.),
 • Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. (dalej: Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.),
 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej: Grupa Azoty SIARKOPOL),
 • Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.,
 • Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o.,

1 spółka kontrolowana pośrednio:

 • Navitrans Sp. z o.o. w likwidacji,

Jednocześnie:

 • Grupa Azoty PUŁAWY jest jednostką dominującą wobec 9 podmiotów zależnych, posiada udziały w 4 podmiotach stowarzyszonych,
 • Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest jednostką dominującą wobec 1 podmiotu zależnego oraz posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 • Grupa Azoty POLICE jest jednostką dominującą wobec 9 podmiotów zależnych oraz posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 • Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. jest jednostką dominującą wobec 3 podmiotów zależnych.

Grupa Azoty S.A., Jednostka Dominująca Grupy Azoty, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku Spółka wchodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mWIG 40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index.

Więcej

Jednostka Dominująca

Siedziba Spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8. Od dnia 22 kwietnia 2013 roku Spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).

Grupa Azoty S.A. jest zintegrowanym producentem poliamidu 6 który produkowany jest poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie kaprolaktamu. Grupa Azoty S.A. specjalizuje się także w wytwarzaniu nawozów azotowych z siarką.

Spółki zależne Jednostki Dominującej

Siedziba spółki mieści się w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Od dnia 4 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Puławy).
Spółka specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych, i jest jednym z największych na świecie producentów melaminy.

Siedziba spółki mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A. Od dnia 11 stycznia 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Kędzierzyn).
Spółka swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz produktach OXO (alkoholach OXO i plastyfikatorach).

Siedziba spółki mieści się w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1. Od dnia 3 czerwca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Police)
Spółka jest znaczącym producentem nawozów wieloskładnikowych, azotowych oraz bieli tytanowej.

Siedziba spółki mieści się w Guben (Niemcy). Od dnia 10 lipca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.
Spółka jest producentem poliamidu 6 (PA6).

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 7.
Od dnia 28 lutego 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.).
Grupa Azoty PKCh świadczy wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze do usług w trakcie budowy, uruchamiania i eksploatacji instalacji.

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego 8.
Od dnia 6 marca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.).
Spółka jest dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju. Jako jedna z nielicznych w Polsce posiada wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID.

Siedziba spółki mieści się w Grzybowie. Od dnia 11 lutego 2014 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.).
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. jest największym producentem siarki płynnej w Polsce.

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i badawczych w dziedzinie nauk technicznych.

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie.
Model biznesowy Spółki Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych (powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Udział Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w jednostkach walutyNazwa podmiotu Siedziba/Adres Kapitał zakładowy (w jednostkach waluty)
% akcji/udziałów bezpośrednich przypadających
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Forster Straße 72 03172 Guben Niemcy 9 000 000 EUR 100
Grupa Azoty „Compounding”Sp. z o.o. ul. Chemiczna 11833-101 Tarnów 5 000 PLN 100
Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 11833-101 Tarnów 5 500 000 PLN 100
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 833-101 Tarnów 32 760 000 PLN 100
Grupa Azoty PUŁAWY al. TysiącleciaPaństwa Polskiego 1324-110 Puławy 191 150 000 PLN 95,98
Grupa Azoty KĘDZIERZYN ul. Mostowa 30 Askr. poczt. 16347-220 Kędzierzyn -Koźle 285 064 300 PLN 93,48
Grupa Azoty SIARKOPOL Grzybów,28-200 Staszów, 55 000 000 PLN 88,2
Grupa Azoty POLICE ul. Kuźnicka 172-010 Police 750 000 000 PLN 66
Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 733-101 Tarnów 85 630 550 PLN 63,27

 

Jednostka Dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2015 roku

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.