Opis istotnych pozycji pozabilansowych

Grupa Azoty posiadała weksle in blanco oraz gwarancje wystawione na zlecenie Grupy Azoty. Weksle in blanco wystawione przez Grupę Azoty oraz gwarancje wystawione przez banki lub ubezpieczycieli na zlecenie Grupy Azoty, na zabezpieczenie zobowiązań ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lub z których prawdopodobieństwo wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku jest znikoma, nie są prezentowane jako zobowiązania warunkowe.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.