Strategia i kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju Grupy Azoty określone zostały w Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020, przedstawiającej wizję rozwoju i budowy wartości Grupy w najbliższych latach oraz w jej operacjonalizacji na lata 2014–2020.

W Strategii określono główne zamierzenia strategiczne w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Strategia przedstawia również cele i metodologię zarządzania korporacyjnego, obowiązującego w Grupie Azoty.

Do roku 2020 domeną Grupy Azoty będzie pięć segmentów biznesowych budujących wartość (Nawozy – Agro, Tworzywa, Chemia) oraz segment wspierające (Energetyka (wewnętrzna), Pozostałe), z możliwością wejścia w nowe segmenty, w tym nowe tworzywa i energetykę zawodową.

Wdrożenie Strategii opiera się na trzech strategicznych obszarach działania, którymi są:

Operacjonalizacja Strategii określa enumeratywnie 68 projektów strategicznych, jako budujących wartość poszczególnych segmentów lub całej Grupy (projekty korporacyjne – dotyczące więcej, niż jednego segmentu lub w więcej, niż jednej lokalizacji), o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak rynkowym. Wskazuje również na kierunki aktywności w obszarze M&A.

Cele korporacyjne:
1.
W 2020 r. ROCE ≥ 14%

Cele korporacyjne:
2.
W 2020 marża EBITDA > 14%

Cele korporacyjne:
3.
W 2020 marża EBIT > 8%

Cele korporacyjne:
4.
2014-2010
7 mld PLN na rozwój organiczny

Cele korporacyjne:
5.
Ugruntowanie pozycji w TOP3 wśród producentów nawozów

Misja

Dodajemy ziemi życia a życiu barw. Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje”.

Wizja

Przed upływem dekady:

1. będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

2. zapewnimy Akcjonariuszom spółek jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału,

3. utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku”.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.