Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że światowy wzrost gospodarczy w 2015 roku wyniósł 3,1%. Według prognoz MFW w roku 2016 światowa gospodarka wzrośnie o 3,4%, a w roku 2017 o 3,6%.

Na nieco niższe szacunki wzrostu PKB o ok. 0,2% w stosunku do poprzednich prognoz wpływ ma obserwowane słabsze przyspieszenie we wschodzących gospodarkach, zwłaszcza w Chinach, niższe ceny surowców oraz stopniowe zaostrzanie polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych. Również dla gospodarek rozwiniętych w latach 2016 – 2017 MFW przewiduje nieznacznie wyższy wzrost na poziomie 2,1%/r, w porównaniu do 1,9% szacowanego dla roku 2015. Prognozowany wzrost w latach 2016 – 2017 dla trefy Euro wynosi 1,7%. Nieco lepsze prognozy są dla rozwijających gospodarek europejskich do których należy Polska, i wynoszą 3,1% na rok 2016 oraz 3,4% dla roku 2017. Według prognoz Banku Światowego w Polsce w 2016 wzrost PKB wyniesie 3,7%, a w 2017 roku 3,9%. Jako ryzyko mogące zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w świecie, wskazywana jest eskalacja trwających w różnych regionach świata geopolitycznych napięć, mogących mieć wpływ na obniżenie zaufania oraz zakłócenie światowego handlu i przepływu finansów.

Wzrost przemysłu chemicznego będzie powiązany ze zmianami gospodarki światowej.

Mimo obecnego spowolnienia w Azji, firma doradcza Roland Berger szacuje, że średnia dynamika wzrostu branży chemicznej w świecie do roku 2020 będzie kształtowała się poziomie ok. 4%. W przypadku gospodarek rozwiniętych prognozowany wzrost jest poniżej średniej. Zgodnie z prognozami nieznacznie silniejszego wzrostu gospodarczego w roku 2016 w porównaniu do roku ubiegłego, CEFIC prognozuje wzrost produkcji chemicznej w Europie w 2016 roku na poziomie ok. 1%, w porównaniu do 0,5% szacowanego dla roku 2015. Eksportowi produktów chemicznych z Europy obecnie sprzyjają korzystne kursy wymiany i nieznaczna poprawa wzrostu gospodarki światowej. Do istotnych czynników dla producentów z tego regionu należą jednak ograniczone tempa wzrostu na rynkach krajowych oraz wzrost kosztów związany z zaostrzającymi się regulacjami unijnymi. Poprawie pozycji konkurencyjnej producentów z regionu według firmy Roland Berger powinny sprzyjać m.in. działania w kierunku optymalizacji pozyskiwania głównych surowców, uwzględniania rosnących potrzeb klientów oraz rozwoju potencjału produkcyjnego chemikaliów specjalistycznych w oparciu o aktualną pozycję w segmentach chemikaliów i tworzyw bazowych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.